Archive for the ‘ยานยนต์’ Category

เทคนิคงานเติมน้ำมัน…ดีเยี่ยมๆ ราคารถ

ไม่ทราบว่าเหล่าผู้ชายราวกับอุปการะควักกระเป๋ากระจายประโยชน์น้ำมันแยกเช่นไรเท่านั้นที่ California ผู้ใช้รถก็กระจายไม่เบา จนมีนักปราชญ์สอนเทคนิคงานเติมน้ำมันเกี่ยวกับช่วยให้ผู้ใช้รถกระจายเงินวิธีคุ้มค่า  ผู้รู้ซึ่งมีประสบการณ์ภายในแวดวงน้ำมันกระทั่ง 31 ปี  เล่าว่าเขาปฏิบัติการอันคลังน้ำมันแห่งหนึ่งใน San Jose , CA ซึ่งประกอบด้วยคลังสะสม 34 ที่เก็บ สัดส่วนใส่รวม 16,800,000 แกลลอน ใน ที่นั่นทุกวันจักแบ่งน้ำมันเชื้อเพลิง ราว 4 ล้านแกลลอน ตลอด 24 ดู.เพราะวันหนึ่งแบ่งน้ำมันดีเซล อีกวันหนึ่งแจกจ่ายน้ำมันเครื่องโบยบินด้วยกันน้ำมันรถยนต์เกรดต่างๆ ราคารถ สลับแยกเขาบอกว่า   1. ควรเติมน้ำมันรุ่งเช้าขณะที่อุณหภูมิบนบานหน้าดินอีกทั้งหนาวเย็นอยู่อย่าลืมว่าปั๊มน้ำมันทุกหย่อมหญ้ามีถังน้ำหัวมันฝั่งอยู่ใต้ดิน เมื่อพื้นเป็นยอดหนาวเหน็บน้ำมันเชื้อเพลิงยิ่งควบแน่น ขณะอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ราคารถ น้ำมันก็จะขยายตัวตามดังนั้น หากเติมน้ำมันระยะหันไม่ใช่หรือหนาว ความเกื้อกูลแบ่งประโยชน์น้ำมัน 1 แกลลอน แต่ได้รับมิครบธุรกิจแย้ง้ำมัน ไม่ว่าจักเรื่อยๆมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันรถสำหรับเรือบินเอทานอล หรือไม่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ อุณหภูมิด้วยกันความถ่วงจำเพาะมีบทบาทยิ่งใหญ่ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียง 1 องศาเซลเซียส เป็น………พรั่งพร้อมข้างในธุรกิจนี้  เท่านั้นปั๊มน้ำมันไม่มีงานชดเชยอุณหภูมิมอบลูกค้า  2.  ขณะเติมน้ำมัน อย่าแจกเด็กปั๊มมากหัวฉีดพ่นอยู่ภายในที่ตั้งหางไหลไว (ในอเมริกาผู้ครอบครองรถจำต้องลงมือเพิ่มเอง) ถ้าความเกื้อกูลสังเกต จักเห็นว่ากลไกยึดประกอบด้วย 3 ระดับ [...]