เกมส์ วัยรุ่น : อินเทอร์เน็ต : เกมออนไลน์

Posted by Abigail on July 18, 2014 under อินเทอร์เน็ต | Comments are off for this article

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถือว่าสดสื่ออันมีบทบาทยิ่งใหญ่อย่างเต็มที่ภายในโลกออนไลน์ เกมส์ โดยเฉพาะภายในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งสดพวกเสาในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เพราะเชี่ยวชาญเข้าถึงด้วยกันรับรู้ข่าวสารได้รับจากทั้งหมดมุมโลก จากการสำรวจงานมีด้วยกันงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในครัวเรือนสิ่งของสสช. พบว่า เกมส์ ประชากรอายุ 6 ปีขึ้น มีรูปร่างที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในทั้งหมดกลุ่มอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกวัยรุ่นซึ่งมีอายุระหว่าง15-24 ศก มีรูปทรงการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกระทั่งพวกอื่น จากร้อยละ 39.7 เกมส์ ภายในปี 2550 สดร้อยละ 51.9 ภายในปี 2554 กับรัดบริหารใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงรุ่งโรจน์เรื่อย

พวกวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี โดยมากใช้อินเทอร์เน็ต ตรวจหาข้อมูลทั่วไป/ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่หรือบริการอนันต์ที่สุด ร้อยละ 79.6 เล่นเกมgame pcร้อยละ 65.4 อ่านประกาศ หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีนหลายชนิด ร้อยละ 57.4 โหลดโปรแกรมฟรีผิวหนัง เพลง แลทีวี วีดิทัศน์ เชื่อฟังวิทยุ ร้อยละ 56.4 รับ-ส่งอีเมล์ ร้อยละ 55.9 เป็นต้น

เป็นที่รับรองว่าอินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อการเล่าเรียนสรรพสิ่งเด็กกับเยาวชนมาก ทำกับรัฐบาลรณรงค์มอบภาครัฐรวมทั้งสถาบันการศึกษาหลายอย่าง ยกมาเทคโนโลยีเข้าเกื้อหนุนการศึกษาเล่าเรียนการสอน เพราะด้วยปรับปรุงเด็กกับเยาวชนสละมีความสามารถหน้าเทคโนโลยีกับการสื่อสาร ด้วยว่าเสร็จเพิ่มสมรรถนะข้างในการชิงชัยของประเทศอินเทอร์เน็ตจึ่งสัมผัสใช้ยังไม่ตายอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาเล่าเรียน ไม่ว่าจะสำเร็จเรียนออนไลน์(e-Learning) การแลกองค์วิชาความรู้หลายชนิด ข้างในสื่อออนไลน์ ซึ่งเชี่ยวชาญติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งแนวนโยบายด้านการศึกษาเล่าเรียนสรรพสิ่งรัฐบาล เพราะด้วยแผ่ซ่านโอกาสทางราชการเรียน และงานเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการติดต่อสื่อสาร เช่น แผนการไซนัมเบอร์สเกาท์ของกระทรวง ICT แผนสมองกลแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 และประเภทอื่นๆ ในอนาคตโครงการบริการขอบข่ายอินเทอร์เน็ตฟรีภายในพื้นที่ส่วนรวม เป็นต้น

งานเข้าถึงไม่ใช่หรือการใช้อินเทอร์เน็ต มีสิทธิ์การพัฒนาให้มีความง่ายดายสบายในการใช้ และเชี่ยวชาญเข้าถึงเช่นกันเครื่องไม้เครื่องมือที่ทั้งหมดคุ้นเคย คือ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งยังไม่ตายเครื่องใช้ไม้สอยที่มีบทบาทสร้างชีวิตประจำวันเป็นพิเศษวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะเชี่ยวชาญพกพาหาได้ราบรื่นด้วยกันใช้ติดต่อระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา ยิ่งไปกว่านั้นอีกต่างหากใช้ท่องอินเทอร์เน็ต เล่นเกมรับ-ส่งอีเมล์ ดวงดาวโหลดเพลง รูปภาพต่างๆ กับจากงานผลสำรวจดังที่กล่าวมาแล้วอีกต่างหากปะอีกว่า วัยรุ่นอายุ 15-24 ปี อันประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ และใช้โทรศัพท์มือถือ เหตุด้วยเล่นเกมส์หลายอย่าง เยอะแม้ร้อยละ 42.2

ขนมจากจุดนี้เองทำให้สังคมเริ่มให้ความสนใจกับห่วงใยเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งวัยรุ่น จากผลการสำรวจความประพฤติบริโภคสื่อสิ่งของวัยรุ่น สรรพสิ่งบริษัท สินโนเวต ขีดคั่น ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มวัย 15-24 ศก ภายในนักๆ บ้านเมืองภายในด้านทวีปเอเชีย พบว่า วัยรุ่นไทมีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงแม้ 3.1 ชั่วโมงต่อวัน กับใช้เวลาข้างในการเล่นเกมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาสูงที่สุด ครองแชมป์อันดับหนึ่งข้างในทวีปเอเชีย เป็น เฉลี่ยวันละ 60.7 นาที สูงกระทั่งค่ากลางสิ่งของวัยรุ่นภายในมากหลายๆ ประเทศ อย่าง สิงค์โปร์ 59.4 นาที/วัน ฮ่องกง 56 นาที/วัน เกาหลี 46 นาที/วัน ด้วยกันประเทศจีน 43.2 นาที/วัน เป็นต้น

ครั้นเปรียบเทียบความประพฤติของวัยรุ่นไทยกับประเทศชาติอื่น ที่มีศักยภาพทางหน้าเทคโนโลยีสูงกว่าไทแล้ว จักเห็นว่าวัยรุ่นไทยนับว่าน่าเป็นห่วงมาก หากวัยรุ่นรู้จักใช้เวลาที่เหลืออีกราว 2 ชั่วโมงนั้น เดินทางใช้อินเทอร์เน็ตข้างในช่องจัดทำ ราวกับ ตรวจหาข้อมูลสำหรับการหาความรู้ ทำความเข้าใจ อ่านข่าวต่างๆ รับส่งอีเมล์ หรือทำธุรกิจการค้าขาย e-Commerce อินเทอร์เน็ตก็จะเป็นที่อยู่เรียนรู้ต้นกำเนิดกด้วยประโยชน์สำหรับวัยรุ่น แต่ถ้าหากเด็กและเยาวชนไม่เชี่ยวชาญจัดระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ตให้ประกอบด้วยสมควร ฉีกขาดวิจารณญาณ ขาดวิชาความรู้เท่าทัน ก็จักมีผลสูญเสียต่อการเล่าเรียนกับสุขภาพสรรพสิ่งวัยรุ่น ด้วยกันไม่เพียงแต่รูปวัยรุ่นขนาดนั้น อีกทั้งส่งผลกระทบถึงแวดวงกับครอบครัว จนถึงอาจหาญก่อให้เกิดความไม่ลงรอยกันด้วยกันนำไปสู่ปัญหาระดับประเทศจัดหามาลงท้าย

แล้วจึงเป็นหน้าที่สรรพสิ่งทั้งหมดภาคส่วน ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมนุมชน รวมถึงสถานที่ประกอบธุรกิจอันเกี่ยว ควรจะหันไปร่วมมือช่วยกันดำเนินงานอันรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และช่วยกันดูแลพฤติกรรมสรรพสิ่งลูกกับเยาวชน ซึ่งจะยังมีชีวิตอยู่อนาคตสรรพสิ่งประเทศถัดจากนั้น

วิธีการค้นหาข้อมูลใช่ไหมงานสืบค้นข้อมูล รับทำเว็บ

Posted by Abigail on July 13, 2014 under อินเทอร์เน็ต | Comments are off for this article

วิธีการค้นหาข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

เป็นการชักนำความรู้เกี่ยวข้องอินเทอร์เน็ต รับทำเว็บ มาประยุกต์ใช้ภายในการหาความรู้ใส่โทษเข้าใจ ได้แก่ งานสืบค้นข้อมูลโอกาสอินเทอร์เน็ต เพราะการใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวการศึกษาเล่าเรียน
วิธีการค้นข้อมูล มีดังต่อไปนี้
1.วิธีการค้นหาข้อมูลภาพการค้นหาแฟ้มข้อมูลภาพประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1.เปิดเว็บ google
2.คลิกตัวเลือก รูปภาพ
3.แบบหล่อกลุ่มชื่อภาพที่อยากได้จะค้นหา เช่น เสือ
4.คลิกปุ่ม ตรวจหา
5.ภาพทีเสาะหาพบ
6.การนำภาพมาใช้งาน แจกคลิกเมาส์ด้านขวาซึ่งภาพ Save Picture as
7.กำหนดที่ตั้งที่จะบันทึกที่รอยโหว่ Save in
8.ออกกฎฉายาซึ่งรู File Name
9.คลิกปุ่ม Save

2.วิธีการสืบค้นควานคำภายในหน้าเว็บเพจอีกด้วย Browser
3.ทางค้นหาข้อมูลSearch Engine รับทำเว็บ มีขั้นตอนดังนี้
1.เข้าไปยังเว็บไซต์ google โดยเบ้า URL รับทำเว็บ ที่ช่อง Address

4.วิธีการค้นหาแบบMetasearch Enginesจุดเด่นของการเสาะหาเช่นกันวิธีการนี้ เป็น สามารถเชื่อมโยงเดินทางอีกทั้งSearch Engineพวกอื่นๆ กับอีกต่างหากประกอบด้วยความหลากหลายสรรพสิ่งข้อมูล เฉพาะงานหาเช่นกันแบบนี้มีจุดด้อย คือ วิธีการนี้จะมิให้ความสำคัญกับขนาดเล็กโตสิ่งของตัวหนังสือ ด้วยกันมักจะผ่านเกินคำชนิดNatural Language(ภาษาพูด) ดังนั้น ถ้าจะใช้Search Engineแบบนี้ละก็ขอให้ตระหนักถึงข้อบกพร่องกลุ่มนี้เช่นกัน

5.วิธีการค้น Web Directorหรือ Blog Directoryหมายถึง สารบัญเว็บไซต์ลำดับที่สามารถค้นหาข่าวสารข้อมูล รับทำเว็บ เช่นกันหมวดหมู่ประกาศข้อมูลอันเกี่ยวกับแยก ในปริมาณมาก คลับคล้ายกับดักสมุดหน้าเหลืองขอรับ ซึ่งจักประกอบด้วยการสร้างดรรชนีประกอบด้วยการเจาะจงพวกอย่างชัดเจน ซึ่งจักช่วยเหลือให้การหาข้อมูลหลายชนิด หมู่นั้นๆ มีกรรมสิทธิ์การเปรียบเทียบเคียงอ้างอิง เพื่อหาข้อเท็จจริงได้มา ในขณะที่เสาะหาข้อมูล จะประกอบด้วยเว็บไซต์มากมายก่ายกอง ไม่ใช่หรือ Blog มากที่ประกอบด้วยเนื้อหาคล้ายคลึง ๆ แยกในหมวดเดียวกัน มอบเลือกเฟ้นที่จะควานหาข้อมูลหาได้ อย่างตรงประเด็นที่สุด (ดึงลงระยะเวลาได้รับกในการค้นหา)

Sitemap