Archive for the ‘เทคโนโลยี’ Category

ประสิทธิภาพการทำงาน เพราะว่าสามารถส่งของจัดหามาฉับพลัน gps tracking

สมรรถนะการทำงาน เพราะสามารถส่งสินค้าได้มาฉับพลันกับตามเวลา  แล้วจึงทำให้ระบบ GPS Tracking System เข้ามีบทบาท ข้างในงานพิจารณาพฤติกรรมกับการวัดผลหลายอย่าง เพราะมีความรวดเร็ว ถูก ถูกต้องสรรพสิ่งระบบติดสอยห้อยตามยานพาหนะ หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ดูแลระบบเชี่ยวชาญทราบความประพฤติสิ่งของพนักงานขับขี่เปรียบเสมือนอยู่พร้อมด้วยตลอดเวลา ในระบบนี้ได้นำระบบ Tracking System มาใช้ภายในการวิพากย์วิจารณ์ดตามการปฏิบัติงาน เพราะคล้องส่งสัญญาณผ่านระบบ GPS ( Global Positioning System) ซึ่งเป็นระบบที่ระบุที่ตั้งทุกหย่อมหญ้าบนโลกขนมจากเหล่าดาวเทียม gps tracking 24 วงกลมหรือไม่มากกว่าซึ่งโคจรอยู่รอบโลก         ถ้าหากว่ามีเครื่องใช้ไม้สอยคล้องข้อมูลจัดตั้งอยู่จะทำให้สามารถระบุที่ตั้งอันใคร่ได้ค้นหาหาได้อย่างเที่ยงตรง ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking System) ประกอบด้วยรวมหมดแบบ gps tracking Real Time  ด้วยกัน Non Real Time gps tracking ซึ่งการชักจูงจากใช้จักขึ้นอยู่กับความปรารถนาตามความประพฤติของพนักงานขับขี่ไม่ใช่หรือสถานะของผลิตภัณฑ์ สมมติว่าต้องการติดสอยห้อยตามไม่หยุดระยะเวลาภายในการกระทำงานพิธี เพื่อให้รู้สถานะสิ่งของผลิตภัณฑ์สำหรับที่จะรู้เวลางานจากถึงมอบกับดักลูกค้าทราบ แล้วก็เหมาะสมกับระบบตามยานพาหนะแบบ Real Time  เฉพาะรายจ่ายที่เกิดรุ่งจะสูงกว่าระบบติดสอยห้อยตามยานพาหนะแบบ Non Real Time อันได้ผลเก็บข้อมูลการขนส่งอันจนมุมเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าจ้องความผิดธรรมดาของการกระทำงานแต่ละครั้ง  [...]